Voorbeelden

Onderstaand overzicht geeft een indruk van typen opdrachten, uitdagingen en missies. Het spreekt voor zich dat uw specifieke case anders is, dus beschouw het als een voorbeeld. Om wille van privacy worden er geen namen van bedrijven gegeven.

  • Een middelgrote KMO binnen de media sector had de uitdaging mee te willen zijn op vlak van digitale business voering. Opdracht was enerzijds een digitale strategie uit te tekenen wat deze digitalisatie kan betekenen in functie van een omzetvergroting en anderzijds een korte assessment uit te voeren van hun organisatie om te kijken in hoeverre dat de organisatie deze digitalisatie effectief gerealiseerd krijgt.

  • Een multinational binnen de telecom sector kampte met problemen bij de realisatie van een nieuw bestellingen en facturatie systeem. Opdracht was een assessment te doen van de huidige werking en het digitale programma terug op de rails te krijgen.

  • Een grote KMO binnen de energie sector had de ambitie een efficiëntie vergroting uit te voeren op vlak van sales opvolging, bestellingen en klanten opvolging. Opdracht bestond uit een strategische fase hoe dit strategisch objectief kon bereikt worden. Vervolgens werd een roadmap opgesteld en het proces opgestart om de juiste leverancier te selecteren om deze innovatie te implementeren.

  • Een middelgroot ziekenhuis had de strategische ambitie om het welzijn van hun verzorgend personeel te vergroten. Hiervoor werd een volledig plan van aanpak voorgesteld, inclusief een change management plan en business case om een systeem te introduceren voor het opvolgen en beheren van hun medewerkers. Vervolgens hebben we de juiste partner geselecteerd, de geïmpacteerde processen in kaart gebracht en de implementatie opgevolgd.

  • Een keten in de retail sector had de strategische ambitie om digitaal aanwezig te zijn in functie van nieuwe business. Hiervoor werd een volledig analyse uitgevoerd, met roadmap en business case wat deze business kanalen eventueel kunnen zijn. Vervolgens werd een e-commerce partner geselecteerd voor de implementatie van een volledig platform. Hier werd ook de nodige aandacht besteed aan een visie rond het voeren van een digitale marketing strategie.

  • Een kleine KMO met betrekking tot afvalverwerking kampte met een innovatie uitdaging. Er werd een organisatie assessment uitgevoerd in hoeverre deze onderneming effectief slagvaardig is om deze digitalisatie te realiseren. Diverse voorstellen gaande van een cultuurverandering, injecteren van nieuwe profielen en het introduceren van projectmatig werken werden geïmplementeerd.