Onze gefaseerde aanpak

Fase 1 - Introductie Fase: De eerste fase omvat een high level analyse van de situatie en eerste voorstel tot aanpak. Na een eerste intakegesprek zal duidelijk gemaakt worden wat wij kunnen betekenen voor uw digitaal traject. Iedere organisatie vraagt een andere aanpak. We stemmen ambitie af met haalbaarheid en gieten het traject in een eerste voorstel. De initiële analyse duurt een volledige dag, houdt een aantal gesprekken in met de diverse stakeholders om tenslotte te komen tot een vrijblijvend voorstel. Deze initiële analyse is kosteloos, zodat we zeker zijn dat uw vraag en ons aanbod matchen.

Fase 2 - Strategische Fase: Dit omvat een diepgaandere analyse om te komen tot een plan en business case. In deze fase gaan we door middel van diverse workshops komen tot een digitale roadmap dewelke belangrijk is voor uw strategie. Het is de meest strategische fase en zal voornamelijk gericht zijn op de toegevoegde waarde van digitalisatie voor uw business. Hier wordt de focus gelegd op de stappen 1 tot en met 4.

Fase 3 - Uitvoerende Fase: In de derde fase gaan we dieper in op de uitwerking en de impact voor uw organsiatie en processen. Digitalisatie vraagt enerzijds een goede implementatiepartner en anderzijds een organisatie die klaar is om deze transformatie te adopteren. Het is de meest uitvoerende fase waar we de transformatie effectief begeleiden en uitvoeren. Hier wordt de focus gelegd op de stappen 5 tot en met 7.

Fase 4 - Continuerings Fase: In de laatste fase gaan we dieper in op het verderzetten van de digitalisatie na de transformatie. De grote transformatie is reeds gebeurd, maar de organisatie dient afgestemd worden op het verderzetten van deze digitale trajecten. Daarnaast brengt iedere transformatie veel onderwerpen met zich mee waar men iets van kan leren en die uw onderneming naar een hoger niveau tillen. Deze geleerde lessen worden eveneens in deze fase bekeken en geïmplementeerd. Hier wordt de focus gelegd op stap 8.