Onze Digitale Transformatie Diensten

Jouw organsatie en ambitie bepalen de intensiteit waarmee we onderstaande stappen toepassen. Wij zijn gekend voor een pragmatische aanpak met focus op resultaat. Wij hanteren een gezonde mix van strategie en uitvoering, waar eventueel de eindverantwoordelijkheid door ons wordt opgenomen.

1. Opstellen van uw digitale strategie: Er wordt een plan uitgetekend hoe uw digitale strategie versterkend kan werken in functie van uw business. In deze stap wordt de vraag beantwoord: "Waarom is digitalisatie nodig binnen onze organisatie?".

2. Opstellen van een digitale roadmap: Er wordt een plan opgesteld hoe de strategie vertaald wordt naar een zeer concreet plan van aanpak met de juiste prioriteiten en focus. In deze stap wordt de vraag beantwoord: "Wat gaan we doen richting digitalisatie binnen onze organisatie?".

3. Opstellen van een organisatie structuur: Er wordt een overzicht gegeven welke competenties er minimum nodig zijn om deze digitale ambities waar te maken en nadien te ondersteunen. In deze stap wordt de vraag beantwoord: "Hoe gaan we om met digitalisatie binnen onze organisatie?".

4. Opstellen van een business case: Er wordt een berekening gemaakt van middelen die nodig zijn om deze transformatie te kunnen uitvoeren. Daarnaast worden ook de opbrengsten beschreven wat de transformatie zal teruggeven aan uw organisatie. In deze stap wordt de vraag beantwoord: "Wat kost deze transformatie en wat brengt ze op?"

5. Opstellen van een uitvoeringsplan: Vanaf nu verlaten we de strategische fase en focussen we ons meer op het uitvoeren van de digitale transformatie. We beschrijven de tooling en processen die nodig zijn om de transformatie te implementeren. In deze stap wordt de vraag beantwoord: "Hoe maken we deze digitale transformatie waar in onze organisatie?"

6. Opstellen van een change management plan: Niet iedereen is digitaal geschoold of heeft voldoende affiniteit met de digitale wereld. Het gaat erop aankomen om de mensen binnen uw organisatie mee te krijgen in dit verhaal, zodat op termijn de digitale transformatie mee gedragen wordt door de eigen werknemers. In deze stap wordt de vraag beantwoord: "Hoe begeleiden we onze organisatie in deze digitale transformatie?"

7. Begeleiden van de uitvoering: Vanaf nu begeleiden we uw organisatie in het volledige digitale plan, wat we samen hebben opgesteld in voorgaande stappen. Wij nemen hierbij de leiding en verantwoordelijkheid op, indien u dat wenst. De juiste software en hardware leveranciers worden geselecteerd en de diverse voorstellen worden naast elkaar gelegd. In deze stap wordt de vraag beantwoord: "Welke opties en keuzes zijn er voor een correcte implementatie?"

8. Begeleiden van de nazorg: Na de implementatie is het belangrijk dat uw organisatie zelfstandig verder kan werken in deze nieuwe digitale situatie. Wij werken een haalbaar voorstel uit hoe deze situatie het best kan opgevangen worden. Daarnaast leggen we alle geleerde lessen netjes naast elkaar om te kijken waar we uw organisatie nog kunnen verbeteren op vlak van project werking en digitalisatie. In deze stap wordt de vraag beantwoord: "Hoe gaan we na de transformatie om met digitalisatie binnen onze organisatie?"
Onze Digitale Organisatie Diensten

Bij een transformatie komt het neer om uw huidig personeel mee te krijgen in het verhaal. Voor ieder individue zijn er verschillende persoonlijke trajecten die dienen uitgestippeld te worden om hierin mee te stappen.

Wij bieden diverse diensten aan richting werkgever en -nemer. Voor de werkgever kunnen we perfect toegevoegde waarde bieden om bestaande werknemers en eventueel nieuwe profielen juist te plaatsen binnen uw bedrijf om zo de digitale transforamtie maximaal te benutten. Voor de werknemer of sollicitant bieden we diensten aan om uw profiel krachtiger in de markt te zetten.

Voor uw organisatie kunnen wij:

Voor u als werknemer kunnen wij: